Ochrana soukromí

Tento text obsahuje informace, kdo, jak, za jakým účelem a po jakou dobu zpracovává vaše osobní údaje, jež poskytnete na stránce Euroskop.cz. Rovněž uvádí, jaká práva v souvislosti s tímto zpracováním máte a kde je můžete uplatnit. Také se v něm dozvíte, jaké typy osobních údajů jsou o Vás zpracovávány.
Kdo mé údaje zpracovává?
Správci Vašich údajů je provozovatel stránky Profi Speed Servis s.r.o., Křižíkova 68a, areál Královopolské, 612 00 Brno. Zpracovatelem Vašich údajů je společnost Profi Speed Servis s.r.o. (Křižíkova 68a, areál Královopolské, 612 00 Brno).
Jakými předpisy se zpracování mých údajů řídí?
Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými evropskými a českými právními předpisy. Konkrétně se jedná o zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Které údaje o mně zpracováváte?
Pro účely statistického sledování návštěvnosti webových stránek jsou ukládány jen IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. V případě, že se zúčastníte soutěží, kvízů apod. nebo se registrujete na akce s evropskou tematikou či k odběru informací o Evropské unii z naší stránky, zpracováváme údaje, které zadáte v příslušném formuláři. Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním zpráv z našeho serveru či o akcích s evropskou tematikou, zpracováváme údaje potřebné pro toto zasílání, tedy vaší e-mailovou adresu a v případě soutěží též jméno, příjmení a případně i telefonní číslo.
Proč zpracováváte mé údaje?
Respektujeme Vaše právo na ochranu soukromí. Vaše údaje zpracováváme pro účel statistického sledování návštěvnosti stránky, Vaší účasti v soutěžích, které pořádáme a k zasílání informací souvisejících s Evropskou unii, jako jsou např. zprávy z naší stránky či pozvánky na akce s evropskou tematikou. Údaje související s Vaší registrací na akcích zpracováváme v souvislosti s organizací příslušných akcí a pro statistické účely. Rovněž využíváme soubory cookies k přizpůsobení obsahu webu, analýze funkčnosti a zkvalitnění služeb pro uživatele.
Jakým způsobem mé údaje zpracováváte?
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky. K Vašim údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci. Na jakém základě mé údaje zpracováváte? Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci činností nezbytných pro provoz této stránky, tedy zejména vedení statistik o její návštěvnosti.
Jak dlouho mé údaje zpracováváte?
Osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s účastí v soutěži či kvízu, zpracováváme maximálně po dobu 2 měsíců od jejího skončení. Pokud jste se registrovali na akci s evropskou tematikou, jsou Vaše údaje zpracovávány po dobu 1 roku po skončení semináře. Pokud jste souhlasili, že chcete od nás dostávat informace o Evropské unii, Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu pěti let od udělení tohoto souhlasu. Statistické údaje v podobě IP adres zpracováváme po dobu jednoho měsíce od Vaší návštěvy.
Která práva můžu uplatnit v souvislosti se zpracováním svých údajů?
Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů. Máte právo požádat nás o zpřístupnění údajů, které o Vás zpracováváme. Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo vznést námitku proti zpracování, požádat nás o vysvětlení, či nás požádat o jejich opravu. Rovněž nás můžete požádat o omezení zpracování Vašich údajů. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud chcete tato svá práva uplatnit, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto dokumentu.
Poskytujete mé údaje někomu dalšímu?
Ne. Vaše údaje nepředáváme žádným třetím stranám. Co bych ještě měl(a) v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů vědět? V souvislosti s Vašimi údaji nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Rovněž nejsou vaše údaje přenášeny do třetí země.
Jak Vás můžu kontaktovat?
Pokud máte jakýkoliv dotaz v souvislosti s těmito informacemi o ochraně soukromí nebo chcete uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese servis@profispeed.cz.